Мета організації


об’єднання фізичних терапевтів України для дієвого захисту прав та свобод членів Організації, задоволення їх професійних, соціальних, освітніх, правових, інформаційних інтересів

Наша команда

Чому ми це зробили?


Відсутність в Україні професійної громадської організації, що займається реальним захистом професії та прав фахівців.


Відсутність майданчика для спілкування фахівців.


Історичний момент для змін. Криза у професії. Зараз чи ніколи!


Ми маємо силу та натхнення не стояти осторонь та чекати, що хтось щось зробить за нас. Зроблять. Але ЯК?

Напрями діяльності

Сприяти розробці, впровадженню та дотриманню єдиного стандарту освіти фізичних терапевтів відповідно до міжнародних вимог, програм підвищення кваліфікації та перекваліфікації фізичних терапевтів.
Сприяти формуванню регуляторної бази з питань професійної діяльності та соціального захисту фізичних терапевтів.
Сприяти адаптації та впровадженню професійної документації у діяльності фізичних терапевтів (протоколи з фізичної терапії за нозологіями, карти обстеження тощо).
Сприяти професійному спілкуванню, обміну досвідом, доступу до сучасної інформації шляхом створення інтернет-ресурсу, проведення круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, створення єдиного реєстру фізичних терапевтів тощо.
Налагодження співробітництва з українськими, закордонними та міжнародними професійними організаціями, закладами охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, профільними міністерствами та окремими особами для реалізації статутної мети.
Сприяти популяризації спеціальності «фізична терапія» та інформатизації суспільства щодо переваг фізичної терапії.
Сприяння та участь у міжнародній співпраці у сфері фізичної терапії та медицини.
Співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян з питань, що стосуються статутної діяльності Організації.
Проведення адвокаційних кампаній відповідно до мети (цілей) та напрямів діяльності Організації.
Дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності Організації.
Сприяння в проведенні соціологічних, психологічних, культурологічних, антропологічних, етнографічних та інших досліджень й аналізів відповідно до мети (цілей) діяльності Організації.
Сприяння широкому громадському діалогу.
Поширення інформації про діяльність Організації, шляхом проведення інформаційних та освітніх заходів, розміщення публікацій в періодичній пресі, участі у теле- і радіопередачах, відеофільмах, тематика яких витікає з мети (цілей) і напрямів діяльності Організації.
Захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян.

Яким ми бачимо ВОФТ

Осередки організації


Органи правління ВОФТ

Органами управління Організацією є:

  • Конференція – вищий орган управління;
  • Правління – виконавчий орган управління;
  • Голова Організації – вища посадова особа (керівник);
  • Ревізійна комісія – контролюючий орган.

Правління ГО «ВОФТ»

Голова Правління ГО «ВОФТ» – Баришок Тетяна, фізичний терапевт, к.н. з фіз.вих. та спорту (спеціальність 223 «фізична реабілітація»), доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, м. Запоріжжя

Члени Правління ГО «ВОФТ»

  1. Білянський Олег, фізичний терапевт, к.н. з фіз.вих. та спорту (спеціальність 223 «фізична реабілітація»), викладач, директор магістерської програми з фізичної терапії УКУ, головний позаштатний спеціаліст з фізичної терапії м. Львів, старший фізичний терапевт ЛШМД м. Львів
  2. Магась Володимир, фізичний терапевт, викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії НУФВС, м. Київ
  3. Пшик Ярополк, фізичний терапевт, засновник Центру фізичної терапії та медицини болю «Innovo», м. Львів
  4. Тимрук-Скоропад Катерина, фізичний терапевт, к.н. з фіз.вих. та спорту (спеціальність 223 «фізична реабілітація»), доцент кафедри фізичної реабілітації ЛДУФК, співзасновниця реабілітаційного центру «Формула руху», м. Львів

Статут Організації

ПЕРЕГЛЯНУТИ